Projektstart
Programfas
Anbudsförfrågan
Projektering Här är vi nu
Byggnation
Överlämnad

Södermalms IP

Idrott och kultur

Om- och nybyggnation av Södermalms IP för elitfotboll.

Varför bygger vi om?

Utveckling av Södermalms IP genomförs för att möta Svenska fotbollsförbundets krav på spel i Superettan. Frågor och svar om om- och tillbyggnationen

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamheten?

Södermalms IP byggs om för att möta Svenska fotbollsförbundets krav för spel i Superettan. I ett första läge kommer de gamla friidrottsbanorna att rivas för att göra plats för en ny läktare. Planen kommer att läggas om till en konstgräsplan för att öka användningen och möta efterfrågan.

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan för omgivningen som möjligt. Det är dock ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder i byggprocessen, vilket vi ber om överseende med. Vid Södermalms IP är utgångspunkten att befintliga vägar och parkeringar ska vara kvar utan justeringar.

Tidplan

Projektstart:                                 Hösten 2022
Projektering:                               Jan-feb 2023
Anbudsförfrågning:                  Mar 2023
Byggstart:                                     Hösten 2023
Överlämnande:                          Sommaren 2025

Fakta

Kategori:                                       Ny- och ombyggnation
Yta:                                                  Ej fastslaget
Entreprenör:                               ByggDialog AB
Entreprenadform:                    Totalentreprenad i samverkan
Byggtid:                                        2023-2025, ca 2 år
Budget:                                         Ej fastlagt