Detaljplan
Markförberedelser
Bygglov/planering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Närlunda

Bostäder Gator och parkering

Tidan utvecklas och Kvarntorpsvägen har byggts ut för att möjliggöra för nya bostäder. Skövdebostäder har exempelvis fått markreservation för byggande av hyresrätter. En planändring är också begärd och planarbetet beräknas kunna starta hösten 2022.

Kvarntorpsvägen har byggts ut för att möjliggöra byggnation av bostäder. VA, fiber och el finns framdraget till tomtgräns. AB Skövdebostäder planerar att uppföra 15-25 bostäder med hyresrätt på en del av området. Skövdebostäder har, tillsammans med Skövde kommun, begärt planändring av den äldre detaljplan som reglerar byggandet i området idag. Detta för att den framtida byggnationen bättre ska anpassas till det bostads-behov som finns i Tidan. Ytterligare mark kommer därefter att finnas tillgänglig för exploatörer och/eller privatpersoner.

Kvarntorpsvägen byggdes ut år 2019. Planarbetet förväntas börja under hösten 2022. Under 2024-2025 uppskattas byggnation av nya bostäder ske. Därefter kommer det slutgiltiga gatuarbetet ske, detta består av en toppbeläggning på den nya delen av Kvarntorpsvägen.

Om Närlunda i Tidan

Centralt i Tidan, nära till Vårdcentral och övrig service, finns både tomter till villabebyggelse för privatpersoner och tomter till grupphus för exploatör. Pris per villatomt är 50 000 kr. VA, fiber och el finns draget till tomtgräns, köparen bekostar själv anslutningsavgifter. Läs mer här.