Detaljplan
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Norra Ryd etapp 1

Gator och parkering Verksamhetsmark

Projektet omfattar cirka 44 hektar verksamhetsmark, beläget cirka 6 kilometer norr om Skövde centrum och med god exponering mot riksväg 26.

Verksamhetsområdet Norra Ryd etapp 1 omfattar cirka 44 hektar och är beläget öster om riksväg 26, cirka 6 kilometer norr om Skövde centrum. Projektets syfte är att utöka Norra Ryds industriområde söderut med mark för nya verksamheter. I projektet ingår även byggandet av en planskild trafikplats.

Detaljprojektering har utförts av SWECO och utförandet av NCC. Båda uppdragen är färdiga. Nu pågår byggnation och försäljning av fastigheter.