Planering
Projektering
Upphandling
Byggnation Här är vi nu
Färdigställt

Rydskolan

Förskolor och skolor

Rydskolan är belägen i norra stadsdelen Södra Ryd med ca. 6 500 invånare. Skolan har ca. 450 elever fördelat från förskoleklasser till årskurs 6.

Varför bygger vi om?

Då Rydskolans dimensionerande elevantal minskat från 750 elever till 450 elever kommer lokalerna att anpassas och dimensioneras efter dagens behov. Detta medför att friställda ytor kan nyttjas/samnyttjas av andra kommunala verksamheter.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet/allmänhet?

Entreprenaden kommer bedrivs i etapper och verksamheten flyttar in i de nya lokalerna allteftersom de är färdigrenoverade. Att genomföra en ombyggnadsentreprenad i denna omfattning med pågående verksamhet som ”granne” är en stor utmaning och kräver omfattande planering och samordning mellan oss som bygger och övriga verksamheter. Vi bedriver entreprenad utifrån att elevernas och personalens säkerhet alltid går först. Detta sker genom tätt samarbete med skolans och övriga verksamheters ledning. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas att de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Projektstart:                                Maj 2021
Projektering:                               Maj-jun 2021
Anbudsförfrågning:                  Apr 2021 (klart)
Byggstart:                                     Apr 2021
Överlämnande:                          Apr 2024

Fakta

Kategori:                                       Ombyggnation
Yta:                                                  Ca 11 000 kvm nybyggnad
Entreprenör:                               Byggdialog
Entreprenadform:                    Partnerentreprenad
Byggtid:                                        ca 2,5 år
Budget:                                         ca 35 miljoner