Planering
Projektering Här är vi nu
Byggnation
Färdigställt

Kvarnbäcksgatan

Gator och parkering

Trädgårdsstaden etapp 3 ligger i nordöstra delen av Skövde, söder om Gamla Törebodavägen och norr om etapp 2. Hela planområdet för etapp 3 omfattar en areal på cirka 31 hektar och kommer att rymma ca 450 bostäder. Fastigheterna är planerade för flerbostadshus, radhus och småhustomter

Det här gör vi

Kommunen arbetar med att färdigställa gator i Trädgårdsstaden etapp 3, Kvranbäcksgatan planeras att bli klar under 2024. Kommunen ska anlägga gångbanor och plattsätta korsningar under 2024.

Mer om Trädgårdsstaden etapp 3

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Tidplan

Projektstart: 2016-09-05                            
Projektering: 2019-03-14                           
Byggstart: 2024 Sommar-Höst                                                                   
Slutbesiktning: 2024 Höst

Fakta

Kategori: Nybyggnation                                                                  
Yta: 3100 kvm                                
Entreprenör:                                     
Byggtid: 2024 Aug – 2023 Nov